کانتر و کاربردهای آن


میز کانتردار اداری در دکوراسیون اداری و دفتر کار 

کانتر یا همان میز پیشخوان یا پذیرش میزهایی هستند که ، در فضای ورودی شرکت ها ، بخش پذیرش بانکها و ادارات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد .

ارتفاع این میزها بسته به مکان استفاده شده از 90 سانتی متر تا 120 سانتی متر متغیر است .

طراحی کانتر باید به گونه ای باشد که علاوه بر همخوانی با دکوراسیون مجموعه ، راحتی ارتباط مراجعه کننده را با کارکنان به همراه داشته باشد . 

استاندارد ارتفاع صفحه اصلی در میزکانتری مانند دیگر میزهای اداری بین 75 سانتی متر تا 80 سانتی متر میباشد .

و استاندارد فضای بین صفحه اصلی و صفحه کانتر با توجه به مورد استفاده  تا 40 سانتی متر متغیر است . 

میز کانتری با توجه به استفاده آن به انواع کانتراداری ، بانکی ، مراکز پرشکی ، نمایشگاهی و کانتر در فضای باز تفسیم میشود که در مقالات آتی  به تشریح چند مورد  از موارد گفته شده خواهیم پرداخت .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!