0

10 نکته در بازسازی حمام و سرویس بهداشتی

در امر بازسازی بیشترین قسمتی که مورد بازسازی قرار می گیرد، حمام و سرویس بهداشتی است که در اغلب موارد بر اساس نشت آب از کف به سقف طبقه پایین (به دلیل از بین رفتن ایزولاسیون کف) اتفاق می افتد. در این مطلب به 10 نکته مهم جهت بازسازی حمام و سرویش بهداشتی اشاره خواهیم نمود. 1- استفاده از درب ضد آب و عایق صدا در سرویس بهداشتی یکی از موارد در بازسازی حمام و سرویس بهداشتی، تعویض درب های ...

بیشتر بخوانید
0

انواع بازسازی خانه های قدیمی

برای بازسازی خانه های قدیمی روش‌های مختلفی پیش رو دارید. خانه های قدیمی هر یک از سبک معماری خاصی پیروی می‌کنند و از طرفی هم به درجات مختلف آسیب دیده‌اند. به طور کلی در بازسازی خانه های قدیمی به دو روش سبکی و حفاظتی عمل می‌کنند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. بازسازی سبکی گاهی ممکن است که کاربر سبک و معماری خانه‌ای که برای بازسازی مد نظر دارد را بپسندد و تصمیم بگیرد که بازسازی را با ...

بیشتر بخوانید