0

10 نکته در بازسازی حمام و سرویس بهداشتی

در امر بازسازی بیشترین قسمتی که مورد بازسازی قرار می گیرد، حمام و سرویس بهداشتی است که در اغلب موارد بر اساس نشت آب از کف به سقف طبقه پایین (به دلیل از بین رفتن ایزولاسیون کف) اتفاق می افتد. در این مطلب به 10 نکته مهم جهت بازسازی حمام و سرویش بهداشتی اشاره خواهیم نمود. 1- استفاده از درب ضد آب و عایق صدا در سرویس بهداشتی یکی از موارد در بازسازی حمام و سرویس بهداشتی، تعویض درب های ...

بیشتر بخوانید