میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر

میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم

چیدمان اتاق مدیریت

در فضاهای اداری دکوراسیون اداری و دکوراتاق مدیریت می‌تواند به عنوان مهم ترین اتاق در نظر گرفته شود از این رو این اتاق باید دارای دکوراسیونی خاص تر و متفاوت تر نسبت به سایر مجموعه باشد.

در مرحله اول برای طراحی دکوراسیون اتاق مدیریت باید اهداف خود را از طراحی این اتاق تعیین کرده و سپس اقدام به طراحی نمایید.

از آنجا که طراحی در این بخش از فضای اداری دارای حساسیت بیشتر نسبت به مابقی مجموعه می باشد:

از این رو ابتدا باید به رنگ دیوارها و نورپردازی سقف توجه داشت.

اگر اتاق از نور طبیعی بهره می برد پرده های کرکره ای مناسب تر از سایر انواع پرده می باشد ضمنا داشتن دیوارکوب در اداری تر شدن فضا کمک بسیاری می‌کند.

از ملزومات اتاق مدیریت داشتن میز مناسب با حجم اتاق می باشد بهتر است سعی شود با توجه به اتاق میز مدیریت با ابعاد بزرگتری در نظر گرفته شود حتی اگر طول اتاق کم بود بهتر است میز با طول کم و عرض مناسب استفاده شود.

پشت میز مدیریت باید دارای کتابخانه باشد:

اگر قرار است که اتاق مدیریت دارای کتابخانه باشد هیچ جا بهتر از پشت میز مدیریت نیست زیرا هنگام صحبت بیشترین دید مشتری رو به مدیر می باشد و این کار فضای پشت را با دید بهتری نشان خواهد داد.

اگر فضای اتاق به اندازه ای بود که بتوان داخل آن از میز کنفرانس استفاده کرد بهتر است که حتی اگر شده از طول میز مدیریت کم شود کنفرانس را داخل اتاق بگنجانیم

در صورتی که اتاق طول کمی دارد بهتر است رو به روی میز مدیریت یک جلومبلی گذاشته شود توجه کنید که گاهی یک جلو مبلی زیبا میتواند طراحی اتاق را بهتر از یک میز کنفرانس کوچک نشان دهد

در زیر توجه شما را به چند نمونه از اتاق مدیریت جلب می کنیم:

میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم
میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم
میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم
میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم
میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم
میز مدیریت : دکوراسیون اداری و اتاق مدیر رایکا هوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!